Chế độ Line: 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, chuyển sang đường tránh sau 60 giây; > 120%, Chuyển sang bỏ qua ngay lập tức. Chế độ Battery: 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, tắt

Chế độ Line: 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, chuyển sang đường tránh sau 60 giây; > 120%, Chuyển sang bỏ qua ngay lập tức. Chế độ Battery: 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, tắt

Chế độ Line: 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, chuyển sang đường tránh sau 60 giây; > 120%, Chuyển sang bỏ qua ngay lập tức. Chế độ Battery: 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, tắt

Chế độ Line: 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, chuyển sang đường tránh sau 60 giây; > 120%, Chuyển sang bỏ qua ngay lập tức. Chế độ Battery: 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, tắt

Chế độ Line: 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, chuyển sang đường tránh sau 60 giây; > 120%, Chuyển sang bỏ qua ngay lập tức. Chế độ Battery: 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, tắt
Hotline: 090 6699 038
0 0 đ

Bộ lọc

Sắp xếp theo

Khuyến mãi tốt nhất
Bán chạy
Mới về
Giá giảm dần
Giá tăng dần
-